برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

shipmate

/ˈʃɪpˌmet/ /ˈʃɪpmeɪt/

معنی: همقطار
معانی دیگر: هم کشتی، همسفر در کشتی، (ملوان) همقطار، همقطار در کشتی

بررسی کلمه shipmate

اسم ( noun )
• : تعریف: one who serves on the same ship as someone else; fellow sailor.

واژه shipmate در جمله های نمونه

1. His shipmates stayed at their stations.
[ترجمه ترگمان]shipmates در ایستگاه خود ماندند
[ترجمه گوگل]شرکت کنندگان او در ایستگاه هایشان ماندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He and I were shipmates on a trawler once.
[ترجمه ترگمان]من و اون یه بار سوار trawler شدیم
[ترجمه گوگل]او و من یک بار در یک تریلر شرکت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The crew were all old shipmates of previous cruises.
[ترجمه ترگمان]ملاحان همه رفقای قدیم of پیشین کشتی بودند
[ترجمه گوگل]خدمه تمام شرکت های قدیمی کشتی های قبلی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Naval husbands, she said, were loyal to their shipmates ahead of kith, kin or country.
[ترجمه ترگمان]گفت: شوهران تازه‌نفس، به رفقای their که پیش از ایشان هستند وفادار هستند
[ترجمه گوگل]او گفت، شوهران نیروی دریایی، نسبت به همتایان خود، پیش از کیت، کین یا کشور، وفادار بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف shipmate

همقطار (اسم)
shipmate

معنی کلمه shipmate به انگلیسی

shipmate
• fellow sailor, person who works on the same ship as another person

shipmate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
(ویژه نیروی دریایی) همدوره ای نظام وظیفه و یا همکار (در مورد ملوانانی که در یک کشتی خدمت میکنند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shipmate
کلمه : shipmate
املای فارسی : شیپمت
اشتباه تایپی : ساهحئشفث
عکس shipmate : در گوگل

آیا معنی shipmate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )