برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1353 100 1

short of


1- کمتر از، دارای کمبود 2- ناقص، فاقد (چیزی) 3- کوتاه، کم برد (پرتابه و غیره)، غیراز

بررسی کلمه short of

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: lacking adequate amounts of.
مشابه: low, wanting

- I'm short of time as well as money.
[ترجمه حسین] من هم زمان و هم پول کم دارم
|
[ترجمه ترگمان] من هم به اندازه پول کم دارم
[ترجمه گوگل] من کوتاهتر از زمان و پولم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: including every possibility except.
مترادف: besides, but, except
مشابه: aside from, other than

- Nothing short of war will satisfy them.
[ترجمه فاطمه] هیچ چیزی به جز جنگ او را راضی نمی کند.|
[ترجمه ترگمان] هیچ یک از جنگ آن‌ها را راضی نمی‌کند
[ترجمه گوگل] هیچ چیز کوتاهی از جنگ آنها را برآورده نخواهد کرد
[ترجمه شما] ...

واژه short of در جمله های نمونه

1. A fool always comes short of his reckoning.
[ترجمه ترگمان]یک احمق همیشه حسابش را می‌رسد
[ترجمه گوگل]یک احمق همیشه از حساب او کم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Scantiness of modesty is short of knowledge.
[ترجمه ترگمان]تواضع و فروتنی بسیار ناچیز است
[ترجمه گوگل]کمبود عفت و طرز فکر کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. My money came short of the necessary sum.
[ترجمه ترگمان]پول من کم بود
[ترجمه گوگل]پول من کمتر از مبلغ لازم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I must render down this fat; we are short of lard.
[ترجمه ترگمان]من باید این چربی را تسلیم کنم؛ ما دیگر چربی نداریم
[ترجمه گوگل]باید این چربی را رنده کنم ما کم کم داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She was very short of breath .
...

معنی عبارات مرتبط با short of به فارسی

بی پول، درمضیقه بی پولی
همان قدر، کمتر نه، همانند

معنی کلمه short of به انگلیسی

short of
• needy of -; is lacking -; except for -
short of target
• before the target, before the goal
come short of
• fail to achieve one's goal, miss, fail
nothing short of
• nothing less than

short of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
به جز، به غیر از، کم از
تورج
نرسیده به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی short of
کلمه : short of
املای فارسی : شرت اوف
اشتباه تایپی : ساخقف خب
عکس short of : در گوگل

آیا معنی short of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )