برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shout (one's) head off

shout (one's) head off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
To shout or yell very loudly and lengthily.
فریاد بلند و طولانی، داد بلند وطولانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی shout (one's) head off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )