برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1326 100 1

shutdown

/ˈʃʌtˌdaʊn/ /ˈʃʌtdaʊn/

معنی: تعطیل
معانی دیگر: بسته بودن (مثلا مدرسه یا کارخانه)

بررسی کلمه shutdown

اسم ( noun )
• : تعریف: a closing or stopping of operations, as of a factory or power generator.

واژه shutdown در جمله های نمونه

1. Environmental groups had called for the permanent shutdown of the plant.
[ترجمه ترگمان]گروهه‌ای زیست‌محیطی خواستار تعطیلی دائمی کارخانه شدند
[ترجمه گوگل]گروه های زیست محیطی خواستار توقف دائمی این گیاه شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The emergency shutdown procedure was activated.
[ترجمه ترگمان]روند خاموش‌کردن اضطراری فعال شد
[ترجمه گوگل]روش خاتمه اورژانسی فعال شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The shutdown is the latest in a series of painful budget measures.
[ترجمه ترگمان]تعطیلی آخرین مورد از مجموعه‌ای از اقدامات شدید بودجه است
[ترجمه گوگل]تعطیل آخرین مورد در یک سری اقدامات بودجه دردناک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's just a regular maintenance shutdown.
[ترجمه ترگمان]این فقط یک تعطیلی منظم است
[ترجمه گوگل]این فقط خاموش کردن تعمیرات منظم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف shutdown

تعطیل (اسم)
suspension , standstill , day-off , holiday , vacation , shutdown , sunday

معنی shutdown در دیکشنری تخصصی

shutdown
[کامپیوتر] تعطیل شدن
[حسابداری] تعطیل تسهیلات
[نفت] خواباندن خودکار
[برق و الکترونیک] قطع تغذیه همزمان مشخصه ای از منبع تغذیه امکان کامل شدن چرخه تشدید ولتاژ یا جریان قبل از قطع تغذیه فراهم می کند .

معنی کلمه shutdown به انگلیسی

shutdown
• temporary closing of a business or factory, shutting down
• a shutdown is the closing of a factory, shop, or other business, usually for a short time.

shutdown را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
تیرخلاص
ebi
بستن

[رایانه]

خاموش‌سازی ، از کار اندازی
حسن امامی
تعطیلی موقت خط تولید
هادی سلیمی
تنزل دادن، فروکاستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shutdown
کلمه : shutdown
املای فارسی : شوتدون
اشتباه تایپی : ساعفیخصد
عکس shutdown : در گوگل

آیا معنی shutdown مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )