برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

sidewalk

/ˈsaɪdwɔːk/ /ˈsaɪdwɔːk/

معنی: پیاده رو

بررسی کلمه sidewalk

اسم ( noun )
• : تعریف: a paved walkway along the side of a street or road.
مشابه: walk

واژه sidewalk در جمله های نمونه

1. to brick a sidewalk
پیاده‌رو را آجر فرش کردن

2. to salt an icy sidewalk
روی پیاده‌رو یخ‌زده نمک پاشیدن

3. mehri was skipping along the sidewalk
مهری در پیاده‌رو لی‌لی می‌کرد.

4. vendors occupied half of the sidewalk
دستفروشان نصف پیاده‌رو را اشغال کرده بودند.

5. a small dapper lady minced along the sidewalk
زن ریزه و خوش لباسی در امتداد پیاده رو قر می‌داد.

6. the peddler arranged his wares on the sidewalk
دستفروش جنس‌های خود را در پیاده‌رو چید.

7. one end of the bridge abutted on the sidewalk
یک طرف پل به پیاده‌رو متصل بود.

8. i winced as the iron door jarred against the sidewalk
صدای ناهنجار کشیده شدن در آهنی بر روی پیاده‌رو باعث چندش من شد.

9. the string snapped and the pearls spilled on the sidewalk
ریسمان پاره شد و مرواریدها ریخت روی پیاده‌رو.

10. the basket fell down and the apples scattered on the sidewalk
سبد افتاد و سیب‌ها در پیاده‌رو پراکنده شدند.

11. the police fined him because he had parked his car on a sidewalk
چون ماشین خود رادر پیاده رو پارک کرده بود پلیس ...

مترادف sidewalk

پیاده رو (اسم)
walk , pedestrian , peripatetic , pavement , footer , sidewalk , footpath

معنی عبارات مرتبط با sidewalk به فارسی

(امریکا - عامیانه) تماشاچی ساختمان یا تخریب بنا، ناظر عملیات ساختمانی

معنی sidewalk در دیکشنری تخصصی

sidewalk
[عمران و معماری] پیاده رو
[عمران و معماری] عرض پیاده رو
[عمران و معماری] پیاده روی پیوسته
[عمران و معماری] عرض پیاده رو

معنی کلمه sidewalk به انگلیسی

sidewalk
• path on the side of a road intended for pedestrians
• a sidewalk is the same as a pavement; used in american english.

sidewalk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا
پیاده رو .راهی برای حرکت عابران
یاسین شفیعی
محل عبور عابر پیاده،،، کناره ی خیابان،،پیاده رو
NeginNk
Pavement

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sidewalk
کلمه : sidewalk
املای فارسی : سیدولک
اشتباه تایپی : سهیثصشمن
عکس sidewalk : در گوگل

آیا معنی sidewalk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )