انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 985 100 1

sigmoid

تلفظ sigmoid
تلفظ sigmoid به آمریکایی تلفظ sigmoid به انگلیسی

معنی: پیچیده، حلقوی، هلالی
معانی دیگر: به این شکل: s، اس شکل، سین دیس، دوهلالی، سی شکل، یک هلالی، مانندs

بررسی کلمه sigmoid

صفت ( adjective )
مشتقات: sigmoidal (adj.), sigmoidally (adv.)
(1) تعریف: having the shape of the letter "C" or "S".

(2) تعریف: of, relating to, or near the S-shaped bend of the colon.

واژه sigmoid در جمله های نمونه

1. In the sigmoid colon, however, 47% of strictures were malignant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، در کلون sigmoid، ۴۷ % of بدخیم بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، در کولون سیگموئید، 47٪ از استریکتورها بدخیم بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The rectum, sigmoid colon, and terminal ileum seem to be particularly at risk from pelvic radiotherapy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]راست‌روده، sigmoid، و ileum به طور خاص در معرض خطر from لگن قرار دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به نظر می رسد رکتوم، کولون سیگموئید و انتهای ایلئوم به خصوص در معرض خطر پرتودرمانی لگن قرار دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Sigmoid no like, fear poison.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از زهر ترس ندارم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیگموید نداشت، ترس سم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The rectum and sigmoid colon are at the bottom extending to the right.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]راست‌روده و مقعد در پایین به سمت راست امتداد دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رکتوم و کولون سگموئیدی در انتهای سمت راست قرار دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The involved parts are rectum, sigmoid, cecum and ascending colon.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قسمت‌های درگیر راست‌روده، sigmoid، cecum و colon هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قسمتهای مربوطه عبارتند از رکتوم، سیگموئید، ساکوم و روده بزرگ
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Dislodging entrapped fecal matter above the sigmoid colon area.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Dislodging entrapped و مدفوع در بالای ناحیه sigmoid colon
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسدود شدن ماده مدفوعی که در بالای ناحیه کولون سینه قرار دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Conclusions Laparoscopic peritoneal vaginoplasty and sigmoid loop vaginoplasty present a similar therapeutic efficacy, but the former gives less surgical invasion than the latter.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری laparoscopic peritoneal vaginoplasty و حلقه sigmoid، اثر درمانی مشابهی را ارایه می‌دهند، اما اولی تهاجم کم‌تر جراحی را نسبت به دومی می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری: واژینوپلاستی لاروپوفیک صفاقی و واژینوپلاستی حلقه سیگمویید یک عمل جراحی مشابهی را ارائه می دهد، اما اولین تهاجم جراحی کمتر از آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The left ureter was tunneled under the sigmoid mesocolon towards the right lower abdomen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The چپ در زیر the mesocolon سمت راست شکم قرار داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قشر مجرای سمت چپ تحت ماسکولون سیگموئیدی به سمت شکم راست راست چسبانده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Rectum, sigmoid colon and left colon were most often involved in UC, while cecum ascending colon and right colon were most often involved in CD.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]rectum، کلون sigmoid و کلون باقی مانده اغلب در UC دخیل هستند، در حالی که کلون ascending بالا و colon درست اغلب در سی‌دی دخیل بوده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رکتوم، کلام سیگموئید و کولون سمت چپ اغلب در UC دخالت داشتند، در حالیکه سقوم کاستولوز و کولون راست بیشتر درگیر CD بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Fig EMR for sigmoid colon submucosal cancer, additional surgical operation after EMR.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شکل EMR برای سرطان کولون sigmoid، عملیات جراحی اضافی بعد از EMR
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شکل EMR برای سرطان ساب موکوسی سیکل کولون، عمل جراحی اضافی بعد از EMR
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The dilation of rectum, sigmoid colon, and transverse colon had significant difference in different positions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انبساط راست‌روده، راست‌روده، sigmoid، و colon عرضی اختلاف معنی‌داری در موقعیت‌های مختلف داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انقباض رکتوم، کولون سیگموئید و کولون عرضی در موقعیت های مختلف اختلاف معنی داری داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Conclusion Orthotopic continent delemial sigmoid neobladder is a simple and effective method for urinary diversion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری continent sigmoid delemial neobladder یک روش ساده و موثر برای منحرف کردن ادرار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری neobladder سیگمویید delemial قاره Orthotopi یک روش ساده و موثر برای انحراف ادرار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. In circumstances where the topography was not clear, patients received only sigmoid colon infusions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در شرایطی که توپوگرافی مشخص نشد، بیماران تنها در اثر infusions کلون (sigmoid کلون)دریافت کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در شرایطی که توپوگرافی مشخص نبود، بیماران فقط تزریق کولون سگموئید دریافت کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. White says that to be a clavicle, the specimen should have an S- or sigmoid curie, but it does not.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سفید می‌گوید که به ترقوه، نمونه باید S - یا sigmoid کوری باشد، اما این گونه نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سفید می گوید که به عنوان یک فک بالا، نمونه باید کوری S- یا سیگموئید داشته باشد، اما این کار را نمی کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. At colectomy two Dukes's A cancers were found; one in the sigmoid and one in the transverse colon.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در colectomy دو سرطانی A یافت شد؛ یکی در the و یکی در the عرضی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در سلکتومی دو سرطان سلولهای دكسی یافت شد؛ یکی در سیگموئید و دیگری در روده بزرگ
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف sigmoid

پیچیده (صفت)
abstruse , complex , intricate , wrapped , twisted , involved , knotty , sigmoid , indirect , crooked , rolled , obscurant , wreathy , recondite , crabby , crimpy , unintelligible , revolute , verticillate
حلقوی (صفت)
vortical , vortiginous , annular , convoluted , sigmoid , annulate , convolute , guttural , terete , laryngeal
هلالی (صفت)
sigmoid , semilunar , toric , embowed , lunate

معنی عبارات مرتبط با sigmoid به فارسی

غضروف سینی یا ملتوی
(کالبدشناسی) خمیدگی سینی شکل، پله ی آخر مقعد، آخرین پیچ روده ی بزرگ

معنی sigmoid در دیکشنری تخصصی

sigmoid
[پلیمر] S مانند

معنی کلمه sigmoid به انگلیسی

sigmoid
• resembling the letter c; resembling the letter s; located near the sigmoid flexure of the large intestine (medicine)
sigmoid colon
• lower part of the large intestine that connects to the rectum (anatomy)

sigmoid را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی sigmoidنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

صفايي > راین
هناس > decided
نوید غلامی > Foreplay
ابراهیم مقدم > ژاژ خواهیدن
حدیث > جنی
رضا محمدنیا > as amended
ممد > god speed
English woman > Roar

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی sigmoid
کلمه : sigmoid
املای فارسی : سیگموید
اشتباه تایپی : سهلئخهی
عکس sigmoid : در گوگل


آیا معنی sigmoid مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )