برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1318 100 1

silence prevailed


سکوت حکم فرما بود

معنی کلمه silence prevailed به انگلیسی

silence prevailed
• silence was predominant

silence prevailed را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی silence prevailed
کلمه : silence prevailed
املای فارسی : سایلنس پرویلد
اشتباه تایپی : سهمثدزث حقثرشهمثی
عکس silence prevailed : در گوگل

آیا معنی silence prevailed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )