برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

simplify

/ˈsɪmpləˌfaɪ/ /ˈsɪmplɪfaɪ/

معنی: مختصر کردن، سبک کردن، تسهیل کردن، ساده کردن، اسان تر کردن
معانی دیگر: آسان کردن، سهل کردن، کوتاه کردن

بررسی کلمه simplify

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: simplifies, simplifying, simplified
مشتقات: simplification (n.), simplifier (n.)
• : تعریف: to make plainer, easier, or less complex.
متضاد: complicate, confuse

واژه simplify در جمله های نمونه

1. to simplify a manufacturing process
فرایند تولید را کوتاه‌تر کردن

2. to simplify a task
کاری را آسان کردن

3. More needs to be done to simplify the process of registering to vote.
[ترجمه ترگمان]کاره‌ای بیشتری باید برای ساده‌سازی فرآیند ثبت‌نام برای رای دادن انجام شود
[ترجمه گوگل]برای ساده سازی روند ثبت نام برای رای دادن باید بیشتر انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Try to simplify your explanation for the children.
[ترجمه ترگمان]سعی کنید توضیح خود را برای کودکان ساده کنید
[ترجمه گوگل]سعی کنید توضیح خود را برای کودکان ساده تر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The restructuring will take place in phases, to simplify the implementation process.
[ترجمه ترگمان]بازسازی در مراحل انجام خواهد شد تا روند پیاده‌سازی ساده شود
[ترجمه گوگل]بازسازی در مراحل اولیه انجام خواهد شد تا پروسه پیاده سازی ساده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He t ...

مترادف simplify

مختصر کردن (فعل)
abbreviate , abridge , brief , shorten , simplify
سبک کردن (فعل)
mitigate , simplify , alleviate , lighten , ease , attenuate
تسهیل کردن (فعل)
simplify , facilitate , comfort
ساده کردن (فعل)
reduce , simplify , prune , vulgarize , streamline
اسان تر کردن (فعل)
simplify

معنی simplify در دیکشنری تخصصی

simplify
[ریاضیات] ساده کردن، مختصر کردن

معنی کلمه simplify به انگلیسی

simplify
• make simple, make less complex, make easier
• if you simplify something, you make it easier to understand or do.

simplify را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

z.b
ساده سازی
yekta
Make something less difficult
Matin
ساده کردن، آسانتر کردن
محدثه فرومدی
آسان‌سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی simplify
کلمه : simplify
املای فارسی : سیمپلیفی
اشتباه تایپی : سهئحمهبغ
عکس simplify : در گوگل

آیا معنی simplify مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )