برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

simultaneous with each other


مقارن یکدیگر، با هم واقع شونده، باهم ر دهنده

simultaneous with each other را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی simultaneous with each other
کلمه : simultaneous with each other
املای فارسی : سیمولتنئووس وید یچ آدر
اشتباه تایپی : سهئعمفشدثخعس صهفا ثشزا خفاثق
عکس simultaneous with each other : در گوگل

آیا معنی simultaneous with each other مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )