برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sin of omission


گناه فروگذاری از انجام امری

sin of omission را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sin of omission
کلمه : sin of omission
املای فارسی : سین اوف امیسین
اشتباه تایپی : سهد خب خئهسسهخد
عکس sin of omission : در گوگل

آیا معنی sin of omission مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )