برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sink - in

sink in

sink in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
If an unpleasant or surprising fact or idea sinks in, you gradually start to believe it, understand it, or realize the effect it will have on you
پريسا
حفظ شدن .به خاطر موندن . ياد گرفتن
زهرا دولت دوست
1.درک شدن ، پی برده شدن
2.[مایعات] به خورد چیزی رفتن ، فرورفتن توی
Angel
توپ را در سبد انداختن در بازی هایی همچون بسکتبال و یا گلف
بابک
عمق موضوع را درک کردن و فهمیدن،
طوری که کاملا درک بشود و به راحتی یادآوری شود.
become completely understood or able to be remembered
درک عمیق.
فهمیدن و یادگیری کامل
مهسا امانی
عمیق فهمیده شدن توسط کسی،تو کت کسی رفتن
what part of “I don’t want to talk about it”isn’t sinking in?
میلاد علی پور
حلاجی کردنِ (یک گفته)
فاطمه :)
متوجه شدن
Shab
فرو رفتن در ذهن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sink in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )