برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1313 100 1

sink or swim


(ضرب المثل) حیات یا ممات (به عهده ی خودشان است)، تباهی یا بقا

واژه sink or swim در جمله های نمونه

1. The new students were just left to sink or swim.
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان جدید تنها مانده بودند تا غرق شوند یا شنا کنند
[ترجمه گوگل]دانشجویان جدید فقط برای غرق شدن یا شنا شناخته شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's sink or swim.
[ترجمه ترگمان]یا غرق می‌شود یا شنا می‌کند
[ترجمه گوگل]این سینک یا شنا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He must sink or swim by his own efforts now.
[ترجمه ترگمان]حالا دیگر باید خودش را غرق کند یا شنا کند
[ترجمه گوگل]او اکنون باید تلاش خود را بکند یا شنا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A case of sink or swim.
[ترجمه ترگمان]یه مورد غرق شدن یا شنا کردن
[ترجمه گوگل]مورد سینک یا شنا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Now it was sink or swim.
...

معنی کلمه sink or swim به انگلیسی

sink or swim
• all or nothing, bet it all, fail or succeed

sink or swim را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
یاشکست یا موفقیت،یا همه یاهیچ چیز
Mehrab
قرار گرفتن در وضعیتی که شما یا با تلاشتان موفق خواهید شد، یا کاملا شکست خواهید خورد
مثلا the students were left to sink or swim
دانش آموزان رها شدند تا موفق شوند یا شکست بخورند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sink or swim
کلمه : sink or swim
املای فارسی : سینک آور سویم
اشتباه تایپی : سهدن خق سصهئ
عکس sink or swim : در گوگل

آیا معنی sink or swim مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )