برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sit - your - asses - down

sit your asses down

sit your asses down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
بگیرید بتمرگید!( اصطلاح )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sit your asses down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )