برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
size - of - fine

size of fine

size of fine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
میزان غرامت، میزان جریمه، مقدار جریمه

He has lodged an appeal for size of fine
او برای میزان غرامت درخواست تجدیدنظر کرده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی size of fine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )