برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1327 100 1

skedaddle

/skɪˈdædl̩/ /skɪˈdædl̩/

معنی: فرار کردن، گریختن، پا بفرار گذاردن، باعجله رفتن
معانی دیگر: (عامیانه)، فلنگ را بستن، جیم شدن

بررسی کلمه skedaddle

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: skedaddles, skedaddling, skedaddled
• : تعریف: (informal) to run away in a hurry; flee.

مترادف skedaddle

فرار کردن (فعل)
abscond , escape , elope , flee , throw off , stampede , scape , scram , lam , scarper , skedaddle
گریختن (فعل)
slip , abscond , escape , elope , flee , run away , desert , shun , scram , skedaddle
پا بفرار گذاردن (فعل)
skedaddle
باعجله رفتن (فعل)
skedaddle

معنی کلمه skedaddle به انگلیسی

skedaddle
• escape, flight, quick retreat (informal)
• escape, flee, run away, retreat quickly (informal)

skedaddle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
فرار کردن
یوسف صابری
To run away
Flee
فرار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی skedaddle
کلمه : skedaddle
املای فارسی : سکدددل
اشتباه تایپی : سنثیشییمث
عکس skedaddle : در گوگل

آیا معنی skedaddle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )