برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

skilful

/ˈskɪlfəl/ /ˈskɪlfəl/

معنی: ماهر، مدبر
معانی دیگر: رجوع شود به: skillful، استاد، با مهارت، استادانه، ماهرانه

واژه skilful در جمله های نمونه

1. He is widely regarded as Hungary's most skilful politician.
[ترجمه ترگمان]او به عنوان most سیاست‌مدار مجارستان شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]او به طور گسترده ای به عنوان سیاستمدار مجتمع شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her skilful fingers spun the wool out to a fine thread.
[ترجمه ترگمان]انگشتان ماهرانه او نخ را به یک رشته نخ نخ قلاب کرد
[ترجمه گوگل]انگشتان دستپاچه خود را به یک نخی زیبا تبدیل کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After a few years, he became very skilful at drawing.
[ترجمه ترگمان]بعد از چند سال، او در نقاشی ماهر شد
[ترجمه گوگل]پس از چند سال، او در طراحی بسیار مهارت داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She gave a characteristically skilful performance.
[ترجمه ترگمان]او به نحو ماهرانه یک عملکرد عالی اجرا کرد
[ترجمه گوگل]او عملکردی ممتازی را به نمایش گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف skilful

ماهر (صفت)
capable , slick , great , handy , understanding , industrious , cunning , adept , skilled , expert , skillful , proficient , skilful , dexterous , adroit , deft , dextrous , light-footed , light-handed , ingenious , workmanlike , workmanly , natty , sciential , wieldy
مدبر (صفت)
skilful

معنی کلمه skilful به انگلیسی

skilful
• proficient, adept, skilled, expert; masterful, performed with a high degree of skill; requiring special training or skill (also skillful)
• someone who is skilful at something does it very well.

skilful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
of a person)good at doing something, especially something that needs a particular ability or special training .Ox
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
به نظرم، با توجه به تعریف آکسفورد، معادل های زیر مناسب است:
استادکار، اوستاکار، تردست.محمدرضا ایوبی صانع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی skilful
کلمه : skilful
املای فارسی : سکیلفول
اشتباه تایپی : سنهمبعم
عکس skilful : در گوگل

آیا معنی skilful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )