برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1221 100 1

sliced bread

معنی کلمه sliced bread به انگلیسی

sliced bread
• bread that is sold after having been cut into portions
best thing since sliced bread
• (slang) definitely the best thing ever

sliced bread را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
Sliced bread is a loaf of bread that has been sliced with a machine and packaged for convenience.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sliced bread مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )