برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

slip through the cracks

slip through the cracks را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
مورد توجه سیستم نبودن، مورد حمایت قرار نگرفتن
To fall through the cracks or to slip through the cracks means to remain unnoticed or unaddressed, to not receive the attention or the help that one needs, to be overlooked or ignored.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی slip through the cracks مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )