برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

sneak up


دزدکی نزدیک شدن، غافلگیر کردن

واژه sneak up در جمله های نمونه

1. I managed to sneak up on him when you knocked on the door.
[ترجمه امین] وقتی که تو در زدی،من موفق شدم یواشکی به او نزدیک شوم.
|
[ترجمه ترگمان]وقتی به در ضربه زدی موفق شدم یواشکی بهش حمله کنم
[ترجمه گوگل]هنگامی که شما در درب افتادم، موفق شدم او را به دام انداختن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sometimes our expectations sneak up on us unawares.
[ترجمه ترگمان]بعضی اوقات expectations ما را غافلگیر می‌کند
[ترجمه گوگل]بعضی اوقات انتظارات ما ناآگاهانه به ما رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I wish you wouldn't sneak up on me like that!
[ترجمه ترگمان]ای کاش تو هم مثل اون یواشکی منو عصبانی نمی‌کردی!
[ترجمه گوگل]من آرزو می کنم که به این دلایل به من نگویی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I imagine it would be ...

sneak up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hesam
phrasal verb ( BrE) ( old-fashioned) ( informal)
to tell someone such as a parent or teacher about something that another person has done wrong, because you want to cause trouble for that person
Caroline
زاغ سیاه چوب زدن!
هادی سلیمی
به آرامی نزدیک شدن
سرداری
دزدکی نزدیک شدن
Sneak up on

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sneak up
کلمه : sneak up
املای فارسی : سنیک آاپ
اشتباه تایپی : سدثشن عح
عکس sneak up : در گوگل

آیا معنی sneak up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )