برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1324 100 1

so far as


تا آنجا که، تا حدی که، تاان اندازه که، انچه

واژه so far as در جمله های نمونه

1. Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate this evil, but I cannot, and I too suffer.
[ترجمه ترگمان]عشق و دانش تا آنجا که امکان داشت به سوی آسمان هدایت شد اما افسوس که مرا به زمین brought صدای فریادی از درد در قلب من پیچید کودکانی که در قحطی و قحطی به سر می‌برند، people را به فرزندان خود تحمیل می‌کنند، و تمام جهان تنهایی، فقر و درد سر و وضع زندگی انسانی را به تمسخر می‌گیرند خیلی وقت است این بدی را تحمل کنم، اما نمی‌توانم، و خیلی هم رنج می‌برم
[ترجمه گوگل]عشق و دانش، تا آنجا که ممکن بود، به سوی آسمان پروردگار هدایت شد اما همیشه تاسف من را به زمین بازگرداند رایحه گریه درد در قلب من احیا می شود کودکان در قحطی، قربانیانی که توسط ستمگران شکنجه شده اند، سالخوردگان بی ثباتی برای پسران خود دارند، و تمام جهان تنهایی، فقر و درد، باعث تاسف می شود که زندگی انسان باید باشد من طول می کشد برای از بین بردن این شر، اما من نمی توانم، و من نیز رنج می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The government went so far as to try to arrest opposition leaders.
[ترجمه ترگمان]دولت تا کنون تلاش کرده‌است رهبران اپوزیسیون را دستگیر کند
[ترجمه گوگل]دولت همچنان سعی در دستگیری رهبران اپوزیسیون داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با so far as به فارسی

انچه من میتوانم حدس بزنم
تا آنجا که، تا مقداری که

معنی so far as در دیکشنری تخصصی

[نساجی] آنقدر که - تا آنجا که - تا آن اندازه که

معنی کلمه so far as به انگلیسی

in so far as
• to the extent that, to the degree that

so far as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Adel Chaichian
به حدی که . . .
تا آنجا که . . .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی so far as
کلمه : so far as
املای فارسی : سو‌ فر از
اشتباه تایپی : سخ بشق شس
عکس so far as : در گوگل

آیا معنی so far as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )