برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

so many

/ˈsoʊˈmeni/ /səʊˈmeni/

معنی: چندین، چندان، اینهمه، انیقدر زیاد
معانی دیگر: 1- آن همه، آن شمار زیاد، 2- تعداد نامعلوم

واژه so many در جمله های نمونه

1. So many men, so many minds.
[ترجمه علی اکبر منصوری] هرچه افراد بیشتر، افکار و عقاید بیشتر!
|
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مردان، بسیاری از ذهن‌ها
[ترجمه گوگل]بسیاری از مردان، بسیاری از ذهن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So many countries, so many customs.
[ترجمه علی اکبر منصوری] هرچه کشورها بیشتر، آداب و رسوم بیشتر!
|
[ترجمه ترگمان]بسیاری از کشورها، بسیاری از آداب و رسوم
[ترجمه گوگل]بسیاری از کشورها، بسیاری از آداب و رسوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So many men (or heads) so many minds (or wits).
[ترجمه ...

مترادف so many

چندین (قید)
many , some , so , several , so much , so many
چندان (قید)
very , so , so much , so many
اینهمه (قید)
so many
انیقدر زیاد (قید)
so many

معنی عبارات مرتبط با so many به فارسی

هر چه اشخاصبیشتر اختلاف عقیده بیشتر

معنی کلمه so many به انگلیسی

so many countries so many customs
• every country has its own manner of doing things

so many را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😉😉😌😌😞😞
اینقدر زیاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی so many
کلمه : so many
املای فارسی : سو‌ معنی‌
اشتباه تایپی : سخ ئشدغ
عکس so many : در گوگل

آیا معنی so many مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )