برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sock puppet

sock puppet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
معنی اول: نوعی عروسک خیمه شب بازی ساده که از چیزی شبیه جوراب به همراه دو عدد چشم ساخته شده باشد.
معنی دوم :اسامی غیر واقعی که برخی از انسان برای خودشان در فضای اینترنت انتخاب می کنند تا با استفاده از آن اقدام به تعریف کردن از خود و یا بدگویی کردن درباره دیگران نمایند به گونه ای که اسم واقعی خودشان معلوم شود.
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
1 a simple puppet worn on the hand, which consists of a sock with eyes and sometimes other features attached to it
2 a false name and description that someone uses on the Internet, especially so that they can say good things about themselves or bad things about other people without their real name being known
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
1 : a hand puppet made with a sock
2 : a false online identity used for deceptive purposes

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sock puppet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )