برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

solvus

solvus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صباح مرادپور
محلول جامد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی solvus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )