برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

somebody’s concern

somebody’s concern را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
مسئولیت کسی، به عهده کسی
گلی گل گلی
نگرانی شخص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی somebody’s concern مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )