برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1223 100 1

sounds

واژه sounds در جمله های نمونه

1. sounds of artillery rebounded from the mountains around the city
صدای توپخانه از کوه‌های اطراف شهر منعکس می‌شد.

2. bugle sounds roused the deer out of the thicket and onto the plain
صدای شیپور آهوها را از بیشه به دشت راند.

3. it sounds a bit complicated to me
به نظرم کمی پیچیده می‌آید.

4. it sounds serious
به نظر می‌رسد که جدی است.

5. mina sounds happy today
مینا امروز خوشحال به نظر می‌رسد.

6. representing sounds with letters
نشان دادن اصوات با حروف

7. some sounds rasp the ear
برخی صداها گوشخراش هستند.

8. speech sounds
آواهای زبان

9. ugly sounds
صداهای ناخوشایند

10. vowel sounds
آوای واکه‌ها

11. his father sounds like a very sympathetic character
به نظر می‌رسد که پدرش آدم بسیار مهربانی است.

12. meaningful computer sounds still lack the ring of natural human speech
صداهای معنی‌دار کامپیوتر هنوز حالت صحبت طبیعی انسان را ندارند.

13. oral speech sounds
...

معنی کلمه sounds به انگلیسی

sounds of music
• pleasant sounds of singing and musical instruments

sounds را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
خوب بنظر میرسه
That sounds ok
شبیه یه تفریح بنظر میرسه
That sounds like fun
..
thats sounds great
به نظر عالی میاد
soundsدر تمامی جملات به معنی صدا نیست
ب نظر رسیدن
معنیش درجمله بستگی داره(صدا/بنظر رسیدن)
nima666666
به نظر میاد
S
معانی مختلفی داره درجمله مثل (صدا)
MOHAMMAD63
Sound
بعضی جا ها به معنی(صدا)
بعضی جا ها به معنی(به نظر رسیدن)
بستگی به جمله دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sounds مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )