برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1328 100 1

spam

/ˈspæm/ /spæm/

(نام بازرگانی) کنسرو گوشت خوک کوبیده، کنسرو ژامبون

بررسی کلمه spam

اسم ( noun )
• : تعریف: trademark for an inexpensive meat prepared from pork pieces and seasonings, usu. canned.

واژه spam در جمله های نمونه

1. You can filter out spam with special software.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید اسپم را با نرم‌افزار خاص فیلتر کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید با استفاده از نرم افزار خاص هرزنامه را فیلتر کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My wake-up call arrived when the amount of spam selling lists of e-mail addresses exceeded that pushing miracle diet drugs.
[ترجمه ترگمان]تماس بیداری من زمانی رسید که مقدار زیادی از آدرس‌های ایمیل پر از آدرس‌های ایمیل بود که مصرف داروهای معجزه آسایی را به همراه داشت
[ترجمه گوگل]فراخوانی بیداری من زمانی رخ داد که تعداد لیست های فروش هرزنامه ها از آدرس های ایمیل فراتر از این بود که داروهای رژیم غذایی معجزه می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Spam includes unwanted advertising, hate mail and religious exhortations in newsgroups-almost always off the subject.
[ترجمه ترگمان]Spam شامل تبلیغات ناخواسته، تنفر از نامه و نصیحت مذهبی در newsgroups - تقریبا همیشه از این موضوع دور است
[ترجمه گوگل]هرزنامه شامل تبلیغات ناخواسته، پست های متنفر و احکام مذهبی در گروه های خبری تقریبا همیشه از موضوع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه spam به انگلیسی

spam
• type of canned meat sold in the usa; "junk" electronic mail (on the internet); spiced ham (slang)
spam free
• lacking junk e-mail, not containing electronic mass mailings (internet)
spam hunter
• one who seeks the source of "spam" email messages, one who tries to determine from which internet address a junk email originated
spam mail
• "junk" e-mail, electronic mail message that is mailed simultaneously to many receivers (often contains an advertisement)

spam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید شمس الهی
ارسال پیام یکسره(به تعداد زیادی دریافت کننده) بر روی اینترنت
Morteza Aghalar
پیام الکترونیکی ناخواسته - هرزنامه
slr
جفنگ
ebi
پیام الکترونیکی انبوه
محمدامین مولودیان
unwanted advethisements
محسن عیسی
بی خود
محسن عیسی
بی خود-بی خودی
ایما محسنی
اسم برند کنسرو گوشت خوک
m
فیک - تقلبی
Dina m
سرک کشیدن،بررسی کردن
US.Captain Iliya
Advertisement
Lamp
گلی افجه
ناشناس (پیام و ایمیل ناخواسته )
گلی افجه
چرندیات
فارسی را پاس بداریم.
فیلتر
هرزنامه
ناخواسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spam
کلمه : spam
املای فارسی : اسپم
اشتباه تایپی : سحشئ
عکس spam : در گوگل

آیا معنی spam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )