برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1313 100 1

special interest group

واژه special interest group در جمله های نمونه

1. There's too much lobbying of MPs by special interest groups.
[ترجمه ترگمان]بیش از حد نفوذ نمایندگان مجلس توسط گروه‌های ذی‌نفع ویژه وجود دارد
[ترجمه گوگل]نمایندگان مجلس از طریق گروه های علاقه خاص، لابی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Recruiting the practices through a special interest group and through self selection is likely to have biased results.
[ترجمه ترگمان]استخدام این شیوه‌ها از طریق یک گروه علاقه خاص و از طریق انتخاب خود به احتمال زیاد نتایج مغرضانه خواهد داشت
[ترجمه گوگل]استخدام این شیوه ها از طریق یک گروه خاص و از طریق انتخاب خود احتمالا نتایجی منفی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Gerry: It's really strange how the special interest groups of oppressed people came into existence.
[ترجمه ترگمان]گری: واقعا عجیب است که چگونه گروه‌های خاص علاقه افراد ستمدیده به وجود آمدند
[ترجمه گوگل]جری واقعا عجیب است که چگونه گروه های علاقه خاصی از افراد مظلوم به وجود آمدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Special interest groups include chest clinic nurses, coronary ...

معنی کلمه special interest group به انگلیسی

special interest group
• subdivision of a computer user's group that meets to discuss a very specific issue, sig

special interest group را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حاجی
ویژه‌خواران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی special interest group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )