برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1277 100 1

specialist

/ˈspeʃələst/ /ˈspeʃəlɪst/

معنی: متخصص، ویژهگر، ویژه کار

بررسی کلمه specialist

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who pursues a single interest or area of study.

(2) تعریف: a medical doctor who practices in a limited area of medicine.

(3) تعریف: any of several enlisted ranks in the U.S. Army above the level of private, requiring specific expertise but no exercise of command.

واژه specialist در جمله های نمونه

1. a heart specialist
ویژه‌گر (متخصص) قلب

2. a heart specialist
ویژه‌کار قلب

3. he is a specialist in classical arabic
او متخصص عربی کهن (عربی صدر اسلام) است.

4. to refer a patient to a specialist
بیمار را نزد دکتر متخصص فرستادن

5. A specialist in ergonomics will work with the team designing the production line in our new factory.
[ترجمه ترگمان]یک متخصص در طراحی مهندسی برگشت به همراه تیم طراحی خط تولید در کارخانه جدید ما کار خواهد کرد
[ترجمه گوگل]یک متخصص ارگونومی با تیم طراحی خط تولید در کارخانه جدید ما کار خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. My doctor referred me to a hospital specialist.
[ترجمه ترگمان]پزشک من مرا به یک متخصص بیمارستانی معرفی کرد
[ترجمه گوگل]دکتر من مرا به یک متخصص بیمارستان مراجعه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Dr. Washington is a specialist in genetics.
[ترجمه ترگمان]دکتر واشنگتن متخصص ژنتیک است
[ترجمه گوگل]دکتر واشن ...

مترادف specialist

متخصص (اسم)
expert , proficient , authority , specialist
ویژهگر (اسم)
expert , specialist
ویژه کار (اسم)
expert , specialist

معنی specialist در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] کارشناس
[نساجی] کارشناس - متخصص
[کامپیوتر] متخصص کامپیوتر
[کامپیوتر] متخصص پایگاه داده
[کامپیوتر] متخصص داده دهی
[کامپیوتر] متخصص سخت افزار . - متخصص سخت افزار کسی که خرابی تجهیزات سیستم کامپیوتری را تشخیص داده و آن را تعمیر و نگهداری می کند .
[کامپیوتر] متخصص رسانه ها
[کامپیوتر] فردی که مسئول امنیت فیزیکی مرکز کامپیوتر است
[کامپیوتر] متخصص ارتباطات راه دور .

معنی کلمه specialist به انگلیسی

specialist
• characterized by adherence to a particular profession or field of study
• one who limits himself to a particular profession or field of study; physician who specializes in a particular branch of medicine; enlisted person having specific expertise and ranking above private (u.s. military)
• a specialist is a person who has a particular skill or knows a lot about a particular subject.
document forgery specialist
• expert at creating counterfeit documents
ear nose & throat specialist
• doctor specializing in the treatment of disorders related to the upper respiratory system (ear, nose and throat)
ear nose throat specialist
• doctor specializing in the treatment of disorders related to the ears nose and throat (upper respiratory system)
eye specialist
• eye doctor, ophthalmologist, one who specializes in the treatment of the eye and its diseases

specialist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M. Kohan
متخصص
عبدالمجید
تخصّصی- ویژه
Matin
متخصص
متین خدایی
متخصص
Cent
A doctor who works in and knows about one particular area of medicine

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی specialist
کلمه : specialist
املای فارسی : سپشیالیست
اشتباه تایپی : سحثزهشمهسف
عکس specialist : در گوگل

آیا معنی specialist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )