برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

spectacular

/spekˈtækjələr/ /spekˈtækjʊlə/

معنی: منظره دیدنی، نمایش غیر عادی، تماشایی
معانی دیگر: شکوهمند، پر شکوه، شکوه نمایانه، پر جلوه، چشمگیر، ابرروال، خارق العاده، وابسته به یا همانند نمایش، نمایش وار، نمایشی

بررسی کلمه spectacular

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, or like a spectacle; impressive; marvelous.
متضاد: unimpressive, unspectacular
مشابه: marvelous, sensational

- The spectacular set for the opera must have been very costly to build.
[ترجمه ترگمان] ساخت یک مجموعه دیدنی برای اپرا باید بسیار پرهزینه بوده باشد
[ترجمه گوگل] مجموعه ای جذاب برای اپرا باید برای ساختن بسیار پرهزینه باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: daring or exciting.
متضاد: unexciting, unspectacular

- His last dive was spectacular, and the spectators burst into wild applause.
[ترجمه ترگمان] آخرین dive تماشایی بود و تماشاگران با شور و شوق شروع به کف زدن کردند
[ترجمه گوگل] آخرین شیرجه او چشمگیر بود، و تماشاچیان به طعنه وحشی واپسندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: spectacularly (adv.)
• : تعریف: a single elaborate entertainment production, esp. for television.

- The Christmas spectacular drew a large audience.
...

واژه spectacular در جمله های نمونه

1. a spectacular scene
یک صحنه‌ی پر شکوه

2. a spectacular show of military might
نمایش شکوهمندی از قدرت نظامی

3. the spectacular rise in the price of oil
افزایش چشمگیر در قیمت نفت

4. It's a typical action film with plenty of spectacular stunts.
[ترجمه ترگمان]این یک فیلم اکشن و پر از نمایش‌های شگفت‌انگیز است
[ترجمه گوگل]این یک فیلم اکشن معمولی با تعداد زیادی از مانع های دیدنی و جذاب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I was attracted by the spectacular display of fireworks.
[ترجمه ترگمان] من مجذوب نمایش نمایشی آتیش بازی بودم
[ترجمه گوگل]من توسط نمایش چشمگیر آتش بازی جذاب شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The film featured lavish costumes and spectacular sets.
[ترجمه ترگمان]این فیلم لباس‌های پر زرق و برق و مجموعه‌های دیدنی زیادی داشت
[ترجمه گوگل]این فیلم شامل لباس های شاد و مجموعه های دیدنی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف spectacular

منظره دیدنی (اسم)
spectacular
نمایش غیر عادی (اسم)
spectacular
تماشایی (صفت)
spectacular

معنی کلمه spectacular به انگلیسی

spectacular
• impressive show, large performance, dramatic presentation
• impressive, amazing, fascinating, thrilling, exciting
• something that is spectacular is very impressive or noticeable.
• a spectacular is a grand and impressive show or performance.

spectacular را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الی
تماشایی فوق العاده
Ali
Really great
Soogii_queen 👑
دیدنی، جذاب، تماشایی
Y.G
Good veiws
morteza
بسیار تحسین برانگیز
بسیار ناگهانی و غیرمنتظره
میثم علیزاده
● چشمگیر ، تماشایی
● ناگهانی، غیرمنتظره
● پدیده ( در اینجا اسم است)
Fatemeh nasiri
very exciting to look at

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spectacular
کلمه : spectacular
املای فارسی : سپکتکولر
اشتباه تایپی : سحثزفشزعمشق
عکس spectacular : در گوگل

آیا معنی spectacular مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )