برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

spider web

بررسی کلمه spider web

اسم ( noun )
• : تعریف: a web constructed by spiders to trap prey, made from very fine filaments of silk secreted from their abdomens.

واژه spider web در جمله های نمونه

1. The spider web brushed my forehead.
[ترجمه ترگمان]تار عنکبوت پیشانی مرا نوازش کرد
[ترجمه گوگل]وب عنکبوت پیشانی من را زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Like a spider web or a caddis house, a beaver dam is among the true wonders of the world.
[ترجمه ترگمان]مانند تار عنکبوت یا یک خانه caddis، یک سد آبی در بین عجایب واقعی جهان است
[ترجمه گوگل]مانند یک وب سایت عنکبوتی یا خانه کاددیس، یک سد بیبر یکی از معجزات واقعی جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dawn brings a gift of spider webs flashing diamonds on sea-grey gorse.
[ترجمه ترگمان](داون)یک هدیه از تاره‌ای عنکبوت عنکبوتی را به رنگ آبی - خاکستری روی دریا می‌اورد
[ترجمه گوگل]سحر یک هدیه از الماس های فلزی عنکبوت را بر روی گوشت سیاه و سفید به ارمغان می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That is what happened to the spider web that Dr. Zschokke found.
[ترجمه ترگمان]این اتفاقی بود که برای تار عنکبوتی افتاد که دکتر Zschokke پیدا کرد
[ترجمه گوگل]همانطور که دکتر Z ...

معنی کلمه spider web به انگلیسی

spider web
• network spun by a spider to catch insects for food
spider web entanglement
• low obstacle made from barbed wire

spider web را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
تار عنکبوت
tinabailari
🕸🕸 تار عنکبوت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی spider web مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )