انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1086 100 1

spinal column

تلفظ spinal column
تلفظ spinal column به آمریکایی/ˈspaɪnl̩ˈkɑːləm/ تلفظ spinal column به انگلیسی/ˈspaɪnl̩ˈkɒləm/

معنی: ستون فقرات، تیره پشت، ستون مهره
معانی دیگر: (کالبدشناسی) ستون مهره

بررسی کلمه spinal column

اسم ( noun )
• : تعریف: in vertebrate animals, the row of vertebrae linked together to form the axis of the skeleton and protect the spinal cord; spine; backbone.
مشابه: back, backbone, spine

واژه spinal column در جمله های نمونه

1. Your spinal column is made up of 24 movable vertebrae.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ستون فقرات شما از ۲۴ ستون فقرات تشکیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ستون ستون شما از 24 مهره متحرک تشکیل شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Some of his brain was pushed into his spinal column, paralyzing him. He became a quadriplegic depending on a ventilator to breathe.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از مغزش به ستون فقرات او فشار آورده و او را فلج کرده بودند او بسته به دستگاه تنفس مصنوعی برای نفس کشیدن به یک دستگاه تنفس مصنوعی تبدیل شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی از مغز او به ستون ستون فقرات او منتقل شد و او را فلج کرد او بسته به نوع تهویه ای که برای نفس کشیدن است، به صورت چهارگوشه ای تبدیل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In the spinal column motoneuron denaturates in the mouse model, this can improve its mobility.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در ستون فقرات motoneuron denaturates در مدل موشی، این می‌تواند تحرک آن را بهبود بخشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در ستون ستون فقرات، motoneuron denaturates در مدل ماوس، این می تواند تحرک آن را بهبود بخشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Methods: 58 cases had been treated techniqueholding spinal column and functional exercises of lower limbs.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: ۵۸ مورد بر روی ستون فقرات ستون فقرات و تمرین‌های عملی اعضای پایین‌تر عمل کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: 58 بيمار تحت درمان ستون فقرات و تمرينات عملکردی اندام تحتانی قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Methods Eighty cases of spinal column injury received MRI.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های هشتاد مورد آسیب ستون فقرات ناشی از MRI است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: 80 مورد از آسیب ستون فقرات، MRI را دریافت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Marjayasana: Position stimulates the midriff area and the spinal column.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Marjayasana: موقعیت، ناحیه شکم را تحریک می‌کند و ستون فقرات
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موقعیت مارجایاسانا ناحیه مفاصل و ستون فقرات را تحریک می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Chiropractic Practitioners deal with the structural relationships between the nerve tissues and the spinal column.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شرکت کنندگان chiropractic به روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات می‌پردازند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پزشکان کایروپراکتیک با روابط ساختاری بین بافت عصبی و ستون فقرات برخورد می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. These are connected vertically to the idol along the spinal column, over the chakras and end at the head.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این عکس‌ها به صورت عمودی به بت در امتداد ستون فقرات، بالای the و انتهای آن متصل شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ها عمودی به بت در طول ستون فقرات، بیش از چاکراها و پایان در سر متصل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. At intervals along its length groups of nerve fibres emerge from the spinal column to connect with the peripheral nervous system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در فواصلی، رشته‌های عصبی فیبرهای عصبی از ستون فقرات بیرون می‌آیند تا با سیستم عصبی محیطی ارتباط برقرار کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در فواصل طول طول گروهی از الیاف عصبی از ستون ستون فقرات برای اتصال به سیستم عصبی محیطی ظاهر می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The central rod is known as the Sushumna and corresponds to the spinal column.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]میله مرکزی به عنوان the شناخته می‌شود و مربوط به ستون فقرات است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]میله مرکزی به عنوان Sushumna شناخته می شود و به ستون فقرات مربوط می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The pinioned hands of the condemned man went suddenly white as the noose and the drop snapped his spinal column.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دست‌های گره دار این مرد محکوم ناگهان سفید شد و ستون فقراتش شکسته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دست های پینه شده مرد محکوم به طور ناگهانی سفید شد، به طوری که شعاع و قطره ستون فقرات او را گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Objective: To investigate the clinical evaluation of Magnetic Resonance Hydrography(MRH) in the diagnosis of spinal column diseases(SCD).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: بررسی ارزیابی بالینی Hydrography رزونانس مغناطیسی (MRH)در تشخیص بیماری‌های ستون فقرات (SCD)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: در اين مطالعه ارزيابي باليني هيدروگرافي رزونانس مغناطيسي (MRH) در تشخيص بيماري ستون فقرات (SCD) مورد بررسي قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Instead of two hemispheres filling the cranial cavity, some 5 centimetres deep, the student had less than 1 millimetre of cerebral tissue covering the top of his spinal column.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به جای دو نیم‌کره که حفره جمجمه را پر کرده، حدود ۵ سانتی متر عمق، دانش‌آموز کم‌تر از ۱ میلی‌لیتر از بافت مغزی که بالای ستون فقرات او را پوشانده بود را داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به جای دو نیمکره پر از حفره جمجمه، حدود 5 سانتیمتر عمیق، دانش آموز کمتر از 1 میلی متر از بافت مغزی که بالای ستون فقرات او قرار دارد، قرار دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. To observe the effects of extradural prednisone injected for postoperative analgesia in spinal column surgery.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای مشاهده اثرات of prednisone تزریق‌شده به postoperative analgesia در ستون فقرات ستون فقرات
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای مشاهده اثرات پردنیزون فوق العاده تزریقی برای درد پس از عمل جراحی ستون فقرات
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف spinal column

ستون فقرات (اسم)
vertebra , backbone , spine , spinal column , vertebral column , rachis
تیره پشت (اسم)
spine , spinal column , vertebral column , rachis
ستون مهره (اسم)
spinal column , vertebral column

معنی کلمه spinal column به انگلیسی

spinal column
• linked vertebra running vertically down the center of the back
• your spinal column is your spine; a technical expression.

spinal column را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

🖤Ayda🖤 ٢٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩
ستون فقرات
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی spinal column
کلمه : spinal column
املای فارسی : سپاینال کلومن
اشتباه تایپی : سحهدشم زخمعئد
عکس spinal column : در گوگل


آیا معنی spinal column مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )