برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

sprinter

/ˈsprɪntər/ /ˈsprɪntə/

معنی: قهرمان دو سرعت

واژه sprinter در جمله های نمونه

1. Any half-decent sprinter can run 100m in 1seconds.
[ترجمه ترگمان]هر دوی سرعت متوسطی می‌تواند ۱۰۰ متر در ۱ ثانیه بدود
[ترجمه گوگل]هر sprinter نیمه صحیح می تواند 100 متر در 1 ثانیه اجرا شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Five years later and she's now a world-class sprinter.
[ترجمه ترگمان]پنج سال بعد، حالا او یک دونده دو سرعت در کلاس جهانی است
[ترجمه گوگل]پنج سال بعد، او اکنون یک کلاس جهانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Or was he a world champion sprinter, as well as a pocket Hercules?
[ترجمه ترگمان]یا شاید او قهرمان جهانی باشد که هرکول در جیب دارد
[ترجمه گوگل]یا او یک قهرمان قهرمان جهان بود و همچنین هرکول جیبی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was Dave Snyder, a sprinter and halfback of true quality.
[ترجمه ترگمان]در آنجا دیو Snyder، یک دونده دو سرعت و halfback با کیفیت حقیقی وجود داشت
[ترجمه گوگل]دیو اسنایدر، یک sprinter و halfback از کیفیت واقعی بود
[ترجمه شما] ...

مترادف sprinter

قهرمان دو سرعت (اسم)
sprinter

معنی کلمه sprinter به انگلیسی

sprinter
• athlete who specializes in sprints, athlete who competes in short fast races (sports)
• a sprinter is a person who takes part in short, fast races.

sprinter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
دونده دو سرعت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sprinter
کلمه : sprinter
املای فارسی : سپرینتر
اشتباه تایپی : سحقهدفثق
عکس sprinter : در گوگل

آیا معنی sprinter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )