برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

squirrel

/ˈskwɜːrəl/ /ˈskwɪrəl/

معنی: موش خرما، سنجاب، سنجاب یا خز موش
معانی دیگر: (جانور شناسی) سنجاب (تیره ی sciuridae)، خزسنجاب

بررسی کلمه squirrel

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various small to medium-sized tree-dwelling rodents that have a long bushy tail and gray or reddish brown fur.

(2) تعریف: the fur of this rodent.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: squirrels, squirreling, squirrelling, squirreled, squirrelled
• : تعریف: to store up or hoard (usu. fol. by away).
مشابه: hoard

واژه squirrel در جمله های نمونه

1. The squirrel has laid in a store of nuts for the winter.
[ترجمه ترگمان]سنجاب برای زمستان در یک انبار پر از گردو خاک قرار داده
[ترجمه گوگل]سنجاب در زمستان به فروشگاه آجیل گذاشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The grey squirrel was introduced into Britain from North America.
[ترجمه ترگمان]سنجاب خاکستری از آمریکای شمالی به بریتانیا معرفی شد
[ترجمه گوگل]سنجاب خاکستری از شمال امریکا به بریتانیا معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As soon as I get paid, I squirrel some money away so I won't be tempted to spend it.
[ترجمه Rhaya] به محض اینکه پول بگیرم، مقداریشو کنار میزارم تا وسوسه نشم که خرجش کنم.|
[ترجمه ترگمان]به محض اینکه پول بگیرم، مقداری پول در میارم تا وسوسه نشم که خرجش کنم
[ترجمه گوگل]به محض اینکه پرداخت می کنم، من پول نقد را خراب می کنم، بنابراین نمی خواهم آن را خرج کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف squirrel

موش خرما (اسم)
ferret , squirrel
سنجاب (اسم)
squirrel
سنجاب یا خز موش (اسم)
squirrel

معنی عبارات مرتبط با squirrel به فارسی

قفس سنجاب (دارای استوانه ای است که وقتی سنجاب بر آن راه می رود می چرخد)
(گیاه شناسی) قلب مریم آمریکایی (dicentra canadensis از خانواده ی fumitory)
rifle squirrel تفنگ لوله کوتاه
gun squirrel تفنگ لوله کوتاه
(جانورشناسی) سنجاب پرنده (انواع سنجاب ها به ویژه از جنس glaucomys که پاهای پرده دار دارند و جهش های طولانی می زنند)
(جانورشناسی) روباه سمور (سمور روباه مانندی بنام لاتین sciurus niger - بومی خاور آمریکای شمالی)
(جانورشناسی) انواع سنجاب های درشت خاکستری رنگ (از جنس sciurus - بومی ایالات متحده)
(جانور شناسی) سنجاب زمینی (از جنس citellus که اندام کوچکی دارد و در زمین سوراخ می سازد)
(جانور شناسی) سرخ سنجاب (جنس tamiasciurus - بومی امریکای شمالی)
(جانور شناسی) سنجاب کوهی (citellus variegatus - بومی جنوب غرب ایالات متحده)
(جانور شناسی) سنجاب دارزی (به ویژه جنس sciurus)

معنی کلمه squirrel به انگلیسی

squirrel
• hoard, gather for use in a time of need (money, food, etc.)
• small bushy-tailed rodent
• a squirrel is a small furry animal which has a long bushy tail and climbs trees.
squirrel away
• hoard, gather for use in a time of need (money, food, etc.)
squirrel cog
• rotating cage
squirrel monkey
• type of small monkey that lives in central and south america
flying squirrel
• squirrel that can glide through the air due to winglike folds of skin between its front and hind legs
fox squirrel
• type of large squirrel
ground squirrel
• squirrel that lives in burrows under the ground (not in trees)

squirrel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان
انبار كردن
پنهان كردن
Alalala
سنجاب
خشایار نوروزی
پول یا چیزهای قیمتی را قایم کردن,مدام اینور و انور سرک کشیدن
محمد حسین کریمی
سنجاب.....موش خرمایی......موش
اکرم ایرجیان
An ugly rural male squirrel
سنجاب مرد زشت روستایی
mahiii
a small furry animal with a thick tail
سنجاب😊
.....
سنجاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی squirrel
کلمه : squirrel
املای فارسی : سقویررل
اشتباه تایپی : سضعهققثم
عکس squirrel : در گوگل

آیا معنی squirrel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )