برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

staggering

/ˈstæɡərɪŋ/ /ˈstæɡərɪŋ/

معنی: گیج، متناوب
معانی دیگر: سرگیجه آور، سرسام آور، گیج کننده، گیج کننده staggering costs هزینهی سرسام آور

واژه staggering در جمله های نمونه

1. staggering costs
هزینه‌ی سرسام آور

2. the boat is staggering in a stormy sea
قایق در دریای توفانی می‌ناود.

3. the magnitude of our losses was staggering
زیادی خسارات ما سرگیجه‌آور بود.

4. The cost was a staggering $10 million.
[ترجمه کسرا] هزینه آن رقم سرسام آور 10 میلیون دلار بود.
|
[ترجمه ترگمان]هزینه این پروژه ۱۰ میلیون دلار بود
[ترجمه گوگل]هزینه آن 10 میلیون دلار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Profits have shot up by a staggering 25 %.
[ترجمه علی اکبر منصوری] سودها با یک سرعت سرسام آوری، بیست و پنج درصد رشد داشته اند!|
[ترجمه ترگمان]سود به میزان ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت
[ترجمه گوگل] ...

مترادف staggering

گیج (صفت)
astray , absentminded , wacky , light-headed , distrait , dizzy , staggering , astounding , confounded , hazy , darned , giddy , stupid , slaphappy , muddle-headed , mazy , deuced , muzzy , hare-brained , plumbous , swimming
متناوب (صفت)
staggering , alternate , intermittent , alternative , alternating , periodic , sporadic , discontinuous , spasmodic

معنی staggering در دیکشنری تخصصی

staggering
[برق و الکترونیک] پایین - بالا کردن تنظیم مدارهای تنظیم شده برای رسیدن به تنظیم پایین - بالا.

معنی کلمه staggering به انگلیسی

staggering
• shocking; amazing, astounding

staggering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا عسکری
تکان دهنده
rezadoost
هیجان اور , شکه کننده
Ghazal
لنگان لنگان(لنگ زدن،درست راه نرفتن)
نیما طاهری
چیدن یا پخش کردن چیزها (مثل قرارهای ملاقات، پرداهتهای روزانه یا ماهانه، اشیاء، ...) که در یک زمان یا روی یک خط قرار نگیرند. مثلاً میگیم قرارهای ملاقات امروز را طوری چیدم که هم زمان اتفاق نیفتند. meetings are staggered throughout the day
منا جهانبخشی
تلوتلو خوردن
منا جهانبخشی
مست و پاتیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی staggering
کلمه : staggering
املای فارسی : ستگگرینگ
اشتباه تایپی : سفشللثقهدل
عکس staggering : در گوگل

آیا معنی staggering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )