برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1325 100 1

stagnation

/stægˈneɪʃn̩/ /stæɡˈneɪʃn̩/

معنی: رکود، کسادی، ایستایی

واژه stagnation در جمله های نمونه

1. (political) anarchy and economic stagnation
نابسامانی سیاسی و رکود اقتصادی

2. For without progress there will be stagnation and decay.
[ترجمه ترگمان]زیرا بدون پیشرفت، رکود و تباهی پیش خواهد آمد
[ترجمه گوگل]برای بدون پیشرفت، رکود و رکود رخ خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Motion is absolute while stagnation is relative.
[ترجمه ترگمان]حرکت در زمانی که رکود نسبی است، مطلق است
[ترجمه گوگل]حرکت مطلق است در حالی که رکود نسبی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stagnation in home sales is holding back economic recovery.
[ترجمه ترگمان]Stagnation در فروش خانه بهبود اقتصادی را عقب نگه‌داشته است
[ترجمه گوگل]رکود در فروش خانه بازدارنده اقتصادی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. After decades of stagnation, there is a popular groundswell for speedy change and a market economy.
[ترجمه ترگمان]بعد از دهه‌ها رکود، یک groundswell مشهور برای تغییر سر ...

مترادف stagnation

رکود (اسم)
depression , slump , inactivity , latency , stagnation , dormancy , stagnancy , inaction
کسادی (اسم)
depression , slack , recession , stagnation , stringency
ایستایی (اسم)
stagnation

معنی stagnation در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] آرامش، رکود، سکون - شرایط یا کیفیت آب که توسط جریان یا موج بهم نخورده است و یا یخچالی که دیگر جریان ندارد و ساکن است.
[نساجی] وقفه - رکود
[ریاضیات] توقف
[پلیمر] سکون
[عمران و معماری] نقطه آرامش - نقطه رکود - نقطه سکون
[زمین شناسی] نقطه آرامش- نقطه سکون
[ریاضیات] نقطه ی رکود، نقطه ی توقف
[پلیمر] نقطه سکون، ناحیه ساکن جریان
[آب و خاک] فشار دینامیکی

معنی کلمه stagnation به انگلیسی

stagnation
• lack of movement, stillness; lack of activity or progress
political stagnation
• stoppage of communication between countries, chilling of international relations

stagnation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

OMID
رکود، رشد کم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stagnation
کلمه : stagnation
املای فارسی : ستگنتین
اشتباه تایپی : سفشلدشفهخد
عکس stagnation : در گوگل

آیا معنی stagnation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )