برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1269 100 1

standstill agreement

معنی کلمه standstill agreement به انگلیسی

standstill agreement
• agreement that everything should remain as is; agreement between a creditor country and a debtor country that requires extra time to repay its debt

standstill agreement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
قراردادهای معلق
افسانه
قرارداد تمدید وضع موجود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی standstill agreement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )