برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1225 100 1

stanford

واژه stanford در جمله های نمونه

1. She won a scholarship to study at Stanford.
[ترجمه ترگمان]او یک بورس تحصیلی برای تحصیل در دانشگاه استنفورد بدست آورد
[ترجمه گوگل]او تحصیلی را برای تحصیل در استنفورد به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Stanford have looked quite good lately. They absolutely mauled Notre Dame last weekend.
[ترجمه ترگمان]استنفورد این اواخر خیلی خوب به نظر می‌رسید آخر هفته پیش از کلیسای نتردام دور شدند
[ترجمه گوگل]استنفورد به تازگی به نظر می رسید آنها آخر هفته گذشته نوتردام را کاملا خسته کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He completed his pediatric residency at Stanford University Hospital.
[ترجمه ترگمان]او اقامت کودکان در بیمارستان دانشگاه استنفورد را تکمیل کرد
[ترجمه گوگل]او محل اقامت فرزند خود را در بیمارستان دانشگاه استنفورد به پایان رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stanford will face UCLA in a rematch.
[ترجمه ترگمان]استنفورد در بازی مجدد با UCLA رو به رو خواهد شد
[ترجمه گوگل]استنفورد با تیم مجدد UCLA روبرو خواهد شد ...

معنی کلمه stanford به انگلیسی

stanford
• large university located in california (usa); leland stanford (1824-1893), united states financier and politician, founder of stanford university; male first name; family name
stanford university
• large university located in california (usa)

stanford را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stanford مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )