برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

stare out

stare out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): خیره شدن مستقیم و طولانی به چشمهای کسی تا اینکه آنها احساس کنندباید سرشان را از شما برگردانند.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stare-out

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stare out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )