برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

stars

واژه stars در جمله های نمونه

1. stars are luminous objects
ستارگان اجسام نورانی هستند.

2. stars move
ستارگان جنبا (در حرکت) هستند.

3. stars twinkled in the dark sky
ستارگان در آسمان تیره چشمک می‌زدند.

4. countless stars glitter in the sky
ستارگان بی‌شمار در آسمان می‌درخشند.

5. do stars influence human behavior?
آیا ستارگان رفتار انسان را تحت تاءثیر قرار می‌دهند؟

6. movie stars
ستاره‌های سینما

7. telescopic stars
ستاره‌های تلسکوپی

8. the stars were losing their brightness
ستارگان درخشش خود را از دست می‌دادند.

9. see stars
برق از چشمان (کسی) پریدن

10. the fixed stars at the periphery of the universe
ستاره‌های ناجنبا در حاشیه‌ی کیهان

11. the show stars two young actors
دو بازیگر جوان ستاره‌های این نمایش هستند.

12. the luster of stars
تابندگی ستاره‌ها

13. there are more stars than there are grains of sand on the earth
شمار ستارگان از شمار دانه‌های شن روی کره‌ی زمین بیشتر ...

معنی عبارات مرتبط با stars به فارسی

(نام پرچم ایالات متحده ی امریکا) ستاره و نوار، پرچم امریکا
ستارگان ثابت، ثوابت
همت بلند دار (که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند)
همت و هدف عالی داش تن
برق از چشمان (کسی) پریدن
خدا را شکر کردن، از بخت خوب خود شاکر بودن

معنی کلمه stars به انگلیسی

stars and stripes
• flag of the united states of america
• the stars and stripes is the name of the national flag of the united states of america.
stars and stripes forever
• march composed by john philip sousa
stars of the movie
• heroes of the movie, those around which the plot is built
binary stars
• two stars which are indistinguishable by the naked eye
double stars
• two stars which are so close together that they appear to be one star when seen by the naked eye
five stars
• the best of the best, the creme de la creme, highly recommended, deluxe
j stars
• joint chiefs of staff of the american military (slang)
saw stars
• took a hit, was struck hard
see stars
• received a hard blow
sky sown with stars
• sky full of stars, clear sky
thank one's lucky stars
• be grateful for one's good fortune
twinkling of the stars
• glittering of the stars, sparkling of the stars
under the stars
• outdoors at night, in the open night air
written in the stars
• predetermined, prophesied, predicted, constant, fixed

stars را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بی خیال
ستارگان
خوشگل
جمعی از ستاره ها
ستاره های زیاد
مددی
ستارگان
کفلی اسکندر
بخت و اقبال آسمانی
ارميتا
ستارگان
بارانا حکیمی
,ستاره هایی که در آسمان هستن
aram
طالع بینی سرنوشت
Amir
Big human : افراد بزرگ . افراد ستاره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stars مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )