برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

status group

status group را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
گروه پایگاهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی status group مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )