برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

stay true

stay true را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
پایبند بودن (به چیزی).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stay true مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )