برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

steer clear of


از (کسی یا چیزی) دوری کردن، احتراز کردن

بررسی کلمه steer clear of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to keep away from; avoid.
مترادف: avoid, shun
مشابه: balk, dodge, evade

واژه steer clear of در جمله های نمونه

1. We need to steer clear of this poverty of ambition, where people want to drive fancy cars and wear nice clothes and live in nice apartments but don't want to work hard to accomplish these things.
[ترجمه ترگمان]ما باید از این فقر جاه‌طلبی سیر کنیم که در آن مردم می‌خواهند اتومبیل شیک بپوشند و لباس‌های زیبا بپوشند و در آپارتمان‌های شیک زندگی کنند اما نمی‌خواهند سخت کار کنند تا این کارها را انجام دهند
[ترجمه گوگل]ما باید از این فقدان جاه طلبی دور بمانیم، جایی که مردم می خواهند ماشین های عجیب و غریب را بپوشند و لباس های زیبا و آپارتمان های زیبا داشته باشند اما نمی خواهند کار سختی برای انجام این کارها داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His parents warned him to steer clear of trouble.
[ترجمه ترگمان]پدر و مادرش به او هشدار داده بودند که از دردسر دوری کنند
[ترجمه گوگل]پدر و مادر او به او هشدار دادند که بدون هیچ مشکلی کنار بیایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His doctor advised him to steer clear of alcohol.
[ترجمه ترگمان]دکترش توصیه کرد که از الکل خارج بشه
[ترجمه گوگل]دکتر او به وی توصیه کرد که از الکل اجتناب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه steer clear of به انگلیسی

steer clear of
• distance

steer clear of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali.S
پرهیز از
میثم علیزاده
دوری کردن، بر حذر بودن
سعید صفاری مقدم
اجتناب کردن،فاصله گرفتن، دوری جستن، برحذربودن، پرهیزکردن (از چیزی یا کاری یا کسی که ممکن است اسباب دردسر باشد یا خطرناک باشد،...)
علی
اجتناب کردن از
hedyeh
Take care to avoid sb or sth because it or they may cause problems
محسن
steer clear of you حواسم باید بهت باشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی steer clear of
کلمه : steer clear of
املای فارسی : ستیر کلیر اوف
اشتباه تایپی : سفثثق زمثشق خب
عکس steer clear of : در گوگل

آیا معنی steer clear of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )