برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1331 100 1

stoke

/stoʊk/ /stəʊk/

(به آتش) سوخت رساندن، افروخته داشتن، روشن نگهداشتن، سوخت افزودن و به هم زدن، افروخته تر کردن، پر خوری کردن، تا خرخره خوردن، (تنور یا دیگ بخار و غیره را) سرپرستی کردن، به کار انداختن، تون تابی کردن، گلخن - گری کردن، (واحد گرانروی تحرکی) استوکس، استوک، اتش کردن، تابیدن، سوخت ریختن در

بررسی کلمه stoke

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: stokes, stoking, stoked
• : تعریف: to add to and stir up the fuel of (a fire or furnace).
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to keep a furnace or fire well supplied with fuel.

واژه stoke در جمله های نمونه

1. Stoke up for the day on a good breakfast.
[ترجمه Saba] روزتون رو با یک صبحانه خوب شروع کنید
|
[ترجمه ترگمان]برای روز خوبی برای صبحانه، است
[ترجمه گوگل]برای یک روز صبحانه خوب بخوابید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You should stoke up now you may not get another meal today.
[ترجمه ترگمان]تو باید همین الان stoke کنی شاید امروز غذای دیگه ای نخوری
[ترجمه گوگل]شما باید مجددا مجددا مجددا غذا بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Miss Brown and her friend, both from Stoke, were arrested on the 8th of June.
[ترجمه ترگمان]دوشیزه براون و دوستش هر دو از استوک در هشتم ژوئن دستگیر شدند
[ترجمه گوگل]خانم براون و دوستش، هم از استوک، در 8 ژوئن دستگیر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He continued to stoke up hatred in his speeches. ...

معنی کلمه stoke به انگلیسی

stoke
• stir up a and add fuel to a fire; tend a fire by keeping it supplied with fuel
• if you stoke a fire, you make sure it is kept alight by poking it or putting more fuel onto it.
• to stoke an emotion or conflict means to make it stronger or worse.
• if you stoke up a fire, you add fuel to it in order to increase its strength.
• if you stoke up something such as a feeling, idea or conflict, you make it stronger or more intense, or you make it worse.
stoke on trent
• city in staffordshire (england)

stoke را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آسا
دامن زدن به، تشویق احساسات بد در جمع کثیری از مردم
Ary86
آتش زدن
مهدی باقری
سبب زیاد شدن چیزی شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stoke
کلمه : stoke
املای فارسی : ستک
اشتباه تایپی : سفخنث
عکس stoke : در گوگل

آیا معنی stoke مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )