برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

stone's throw

/ˈstoʊnzˈθroʊ/ /ˈstəʊnzˈθrəʊ/

فاصله ی کم، نزدیک، نزدیک we live a stone's throw from the school ما در نزدیکی مدرسه زندگی میکنیم

واژه stone's throw در جمله های نمونه

1. The hotel is only a stone's throw from the beach.
[ترجمه ترگمان]هتل فقط یک پرتاب سنگی از ساحل است
[ترجمه گوگل]هتل تنها پرتاب سنگ از ساحل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We live a stone's throw from/within a stone's throw of here.
[ترجمه ترگمان]ما با یک پرتاب سنگی در یک دور سنگ زندگی می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما یک پرتاب سنگ از / در داخل پرتاب سنگ از اینجا زندگی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Just a stone's throw away is the City Art Gallery.
[ترجمه ترگمان]فقط یک پرتاب سنگی به دور گالری هنر شهر است
[ترجمه گوگل]فقط یک پرتاب سنگ از شهر گالری هنر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The hotel is within a stone's throw of the beach.
[ترجمه ترگمان]هتل در فاصله یک متری از ساحل قرار دارد
[ترجمه گوگل]این هتل در حال پرتاب سنگ از ساحل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه stone's throw به انگلیسی

stone's throw
• nearby, very close

stone's throw را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
A short distance
نزدیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stones throw
کلمه : stone's throw
املای فارسی :
اشتباه تایپی : سفخدث'س فاقخص
عکس stone's throw : در گوگل

آیا معنی stone's throw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )