برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

straight shooter

straight shooter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
فرد رک و راست. صادق و بی شیله پیله.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی straight shooter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )