برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

stricter

stricter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میرزائی
سخت گیرانه
مهدی صباغ
Comparative adjective :
سخت گیرانه تر
موکد تر
محکم تر
اکید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stricter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )