برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
strike - out - on - my - own

strike out on my own

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
مستقل شدن از دیگران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی strike out on my own مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )