برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

stylistic registers

stylistic registers را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
خصوصیات سبکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stylistic registers مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )