برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

subscribe to sth

subscribe to sth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
حمایت کردن از یک نظریه.موافقت.حمایت مالی.در پرداخت سهیم شدن
Subscribe to the view or belief
سید محمود حسینی
اشتراک،مشترک شدن،تصدیق کردن،تایید کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی subscribe to sth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )