برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1315 100 1

substantial evidence

معنی substantial evidence در دیکشنری تخصصی

substantial evidence
[حقوق] ادله کافی (برای اخذ تصمیم)

substantial evidence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
مدارک موثق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی substantial evidence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )